امکانات پیامک قاصدک
توجه: تمامی امکانات ذکر شده در جدول زیر برای تمامی کاربران فعال و رایگان بوده و نیازی به پرداخت هزینه های اضافی برای فعال سازی آنها نمی باشد (بر خلاف تمامی شرکت های دیگر)


امکانات قاصدک وب
قاصدک وب
قاصدک وب
قاصدک ویندوز
قاصدک وب
قاصدک اندروید
شماره اختصاصی اشتراکی رایگان قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
ارسال پیامک تکی قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
ارسال پیامک گروهی قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
گزارش وضعیت تحویل پیامک
(Delivery Report)
قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
ارسال از فایل Text قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
ارسال پیامک متناظر
(ارسال ویژه)
قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
ارسال پیامک متناظر زمان بندی شده
(ارسال ویژه زمان بندی)
قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
ارسال پیامک با انتخاب محدوده شماره قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
ارسال پیامک منطقه ای
(کل کشور)
قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
ارسال پیامک بر اساس کد پستی
(کل کشور)
قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
ارسال پیامک تکی زمانبندی شده
(ارسال در آینده)
قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
ارسال پیامک گروهی زمانبندی شده
(ارسال در آینده)
قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
ارسال پیامک به شماره های فعال قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
ارسال پیامک از طریق وب سرویس
(مخصوص برنامه نویسان)
قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
ارسال پیامک از طریق آدرس وب
(مخصوص برنامه نویسان)
قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
دریافت پیامک از طریق آدرس وب قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
گزارش پیامک های ارسالی قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
گزارش پیامک های دریافتی قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
گزارش امور مالی کامل قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
دفترچه تلفن قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
امکان گروه بندی دفترچه تلفن قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
ورود اطلاعات از فایل XML به دفترچه تلفن قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
ورود اطلاعات از فایل Text به دفترچه تلفن قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
خروج اطلاعات از دفترچه تلفن قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
ورود اطلاعات از فایل به دفترچه تلفن قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
همگاه سازی دفترچه تلفن در تمام سیستم ها قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
پاسخگویی خودکار ساده
(منشی ساده)
قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
پاسخگویی خودکار پیشرفته
(منشی پیشرفته)
قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
مسابقه پیامکی قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
نظرسنجی پیامکی قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب
بازیابی رمز عبور با استفاده از موبایل قاصدک وب قاصدک وب قاصدک وب